MARATON - LEKTURY

 

 

 

 

Test sprawdzający znajomość drugiej lektury odbędzie się 08.11.2017 r. w sali 210

na 7 h – klasy IV-VI  Elżbieta Zubrzycka  Nie poddawaj się!
na 8 h – klasy VII    Orson Scott Card     Gra Endera

 

 

 • KLASY 2-3; LISTOPAD: Megan Mc Donald "Hania Humorek". Tom 1

   

 • KLASY 4-6; LISTOPAD:

  Marcin Szczygielski "Arka Czasu czyli wielka ucieczka Rafała od kiedyś przez wtedy do teraz i wstecz"

   

   

 • KLASY 7;

  LISTOPAD:

  Ian Serraillier "Srebrny miecz"

   

   

 

 

 


Rozpoczął się  Wielki Maraton Czytelniczy dla klas I-3 oraz IV-VI i VII. Konkurs organizowany jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku, SP nr 27, SP nr 82 i Zespół Szkół STO w Gdańsku. Honorowy patronat nad Maratonem Czytelniczym sprawuje Prezydent Miasta Gdańska i Pomorski Kurator Oświaty.

Konkurs polega na przeczytaniu w ciągu roku szkolnego 8 lektur z listy podanej przez organizatorów. Na początku każdego miesiąca szkolny koordynator podaje uczniom tytuł lektury. Po zapoznaniu się z lekturą dzieci rozwiązują test sprawdzający jej zrozumienie. Koordynator przesyła organizatorom wyniki.

Celem konkursu w klasach młodszych jest wzbudzenie zainteresowania książką jako alternatywną formą spędzania czasu, budzenie wrażliwości estetycznej, etycznej, emocjonalnej i społecznej oraz kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

W klasach starszych udział w Maratonie ma na celu krzewienie idei czytania książek, propagowanie czytelnictwa jako formy rozwoju osobowości ucznia,  poznawanie klasyki literackiej, kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb czytelniczych i kształtowanie postaw.

A. Hałagida i M. Karczewska