METODA DOBREGO STARTU

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

W naszej szkole prowadzone są zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Odbywają się w poniedziałki, w godzinach od 13.40- 14.40.  Uczestniczą w niej dzieci z klas 0- 6. Zajęcia prowadzą:  J. Rumińska, A. Iwanowska, L. Stanuch, M. Górska, K. Kozak.

Założenia Metody Ruchu Rozwijającego

Głównym założeniem Metody Ruchu Rozwijającego jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju.

Podstawowe założenia metody to rozwijanie ruchem trzech aspektów:

 • Świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
 • Świadomości przestrzeni i działania w niej,
 • Dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Idee ruchu Rozwijającego najlepiej objaśnia sama Weronika Sherborne: „Na podstawie własnych doświadczeń w nauczaniu i obserwacji ruchu ludzkiego doszłam do wniosku, że wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby: potrzebują czuć się w swoim ciele jak w domu oraz umieć nawiązywać relacje”

Korzyści płynące ze stosowania MRR

 • stwarza dziecku okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych,
 • daje możliwość poznania własnej osoby, zdobycia zaufania do siebie,
 • pomaga w poznaniu innych i nauczeniu się ufania im,
 • poprzez nabywanie pewności siebie i wiary we własne możliwości- pomaga w nauczeniu się     aktywnego i twórczego życia,
 • wyzwala swobodę zachowań i naturalność,
 • pozwoli dzieciom niepełnosprawnym gromadzić nowe doświadczenia,
 • wyposaża w umiejętności współbycia i współdziałania z innymi.

 

Ważne:

 • Metoda popularna na zachodzie, a w Polsce coraz bardziej,
 • Skuteczność potwierdzona badaniami naukowymi,
 • Doskonała do terapii osób niepełnosprawnych,
 • Główne Hasło: „Rozwój poprzez zabawę".