SESJA Z PLUSEM

Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego. Przedstawiamy cykliczny raport podsumowujący naszą szkołę oraz  klasy 4, 5 i 6.

RAPORT KLAS 4 RAPORT KLAS 5 RAPORT KLAS 6

 

 

IMIGRACJA

W roku szkolnym 2016/17 do Szkoły Podstawowej Nr 44 w Gdańsku zostało zapisanych 9 dzieci cudzoziemców: 3 pochodzących  z Ukrainy, 4 z Białorusi i 2 z Rosji. W celu ułatwienia rodzicom obcojęzycznym procedury zapisu dziecka do szkoły wdrożono karty informacyjne oraz pakiety powitalne  zawierające wiadomości dotyczące funkcjonowania ucznia w polskiej szkole- w dwóch językach: rosyjskim i angielskim . Szkoła korzysta również z pakietu : "Otwarta szkoła-system wsparcia uczniów migrujących" oraz z materiałów : "Inny w polskiej szkole".

Szkoła po przyjęciu cudzoziemskiego ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami występowała do Urzędu Miasta o przydział dodatkowych  godzin na naukę języka polskiego . Wicedyrektor szkoły-psycholog wzięła udział w konferencji: ,,Uczeń doświadczający emigracji,,.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i dzieci z zagranicy powołano w szkole nauczyciela koordynującego pracę z cudzoziemcami -p. Beatę Lińską, która została oddelegowana do pracy w grupie  ,,Edukacja bez granic” w ramach Kreatywnej Pedagogiki.

Uczniowie doświadczający emigracji i ich rodzice objęci byli na terenie szkoły wsparciem dyrekcji szkoły, psychologa, pedagoga, nauczycieli uczących oraz  nauczyciela koordynatora.

Katarzyna Szyszka

wicedyrektor

ANGIELSKI

 
 OLIMPUS

W edycji wiosennej konkursu wzięło udział blisko 10.000 uczniów klas 4-6 z całej Polski, z czego 49 z naszej szkoły.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

Klasy 4
1. Jakub Grabowski - laureat - 12 miejsce w Polsce
2. Antoni Andrejuk
3. Sviatlana Hirylovich
Klasy 5
1. Oskar Mikulski - laureat - 11 miejsce w Polsce
2. Zuzanna Pawlik - laureatka - 13 miejsce w Polsce
3. Mateusz Stefański
Klasy 6
1. Jakub Rospłoch - Bergier, Alicja Mazur (ex aequo)
2. Aleksandra Lisewska,
3. Zuzanna Słupska, Natalia Sabak, Maciej Kleinschmidt (ex aequo)

 

BUGS WORLD
 Z ogromną radością informujemy, że Mateusz Hebel, uczeń klasy 3a, zajął I miejsce w międzyszkolnym konkursie z języka angielskiego "Bugs World" zorganizowanym przez SP 42 w Gdańsku. Mateuszu, byłeś bezkonkurencyjny! Serdecznie Ci gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów językowych w klasach starszych.

 

OSIĄGNIĘCIA

  Analiza dydaktyki:

  • Liczba uczniów w klasach I-III +0 – 145 + 23 =168

Liczba uczniów w klasach IV-VI -169

razem:   337 w tym oddziału przedszkolnego 23  uczniów

  • Średnia szkoły - 4,9

Najwyższą średnią uzyskała klasa  V b – 5,20 oraz IV c – 5,07 i V c – 5,03

Średnia frekwencja:  86,93 % -  klasy starsze i 88,09 % -  klasy młodsze

 najwyższa frekwencja w II b - 92,91 oraz IV c - 92,24 %

Czworo uczniów otrzymało stypendia za wysokie osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w prace na rzecz szkoły. Stypendia otrzymali:  Natalia Rutkowska
kl. Vb, Alicja Mazur kl. VI c, Maciej Chrapkiewicz kl. VI b, Martyna Zelent kl. VI a.

Uczniowie brali udział w licznych konkursach oraz zawodach sportowych (szczegółowy wykaz w sprawozdaniach poszczególnych komisji) w tym na szczeblu wojewódzkim (22 laureatów), ogólnopolskim ( 2 laureatów) oraz międzynarodowym (5 laureatów).

Nauczyciele prowadzili liczne koła rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia wyrównawcze dla osób mających trudności w nauce – łącznie 60 godzin tygodniowo.

UDZIAŁ W KONKURSACH I OSIAGNIĘCIA

 

 

WSPÓŁPRACA

 

W drugim semestrze odbyły się imprezy mające na celu integrację społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym – „Festyn rodziny”, „Dzień Otwarty szkoły”, oraz środowiskiem gdańskich szkół – „Konkurs czytania ze zrozumieniem dla klas II”. Oprócz tego imprezy wewnątrzszkolne m.in.:  Bal karnawałowy, „Dzień Angielski”, pasowanie na czytelnika uczniów klasy I, konkurs recytatorski „Złote Usta”, obchody Dni Książki.

W pierwszym semestrze jeszcze takie znaczące imprezy to: Konkurs Gdańsk Miastem Przyjaznym Osobom Niepełnosprawnym” oraz 44 lecie  - jubileusz szkoły

Pomniejsze: Dzień Chłopaka, Jasełka, Dzień dyni, Dzień Edukacji Narodowej

 

W drugim semestrze tego roku szkolnego praktyki odbyło 24 studentów (w ciągu roku było ich 35) m.in. z następujących uczelni:

- Uniwersytet Gdański – studia stacjonarne i podyplomowe

- Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni

- Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku

- Centrum Kształcenia „Plejada” Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku

- Kolegium Jagiellońskie

- Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku

Ponadto odbyły się obserwacje lekcji dwóch grup ćwiczeniowych studentów kierunku pedagogiki  UG  –  w sumie 70 osób. Lekcje pokazowe dla studentów studiów podyplomowych „Wczesna interwencja” – 16 osób

 Dwie studentki  UG prowadziły projekty badawcze do prac zaliczeniowych. W związku z wprowadzeniem glottodydaktyki odbyły się lekcje pokazowe w grupie „0” oraz klasie II b
w których uczestniczył profesor B. Rocławski.