TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

PROWADZĄCA: mgr BARBARA ZACHODNY

W naszej szkole istnieje dobrze wyposażona sala do terapii integracji sensorycznej. „Metoda integracji sensorycznej jest jedną z najnowszych kompleksowych metod terapeutycznych w Polsce. Stosowana jest w odniesieniu do dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym, trudnościami
w nauce szkolnej i z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.” Integracja sensoryczna to sposób, w jaki mózg dziecka analizuje bodźce działające na układ  czucia własnego ciała (propriocepcję), na układ przedsionkowy (układ równowagi ) oraz  bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe, smakowe i węchowe. Oto niektóre objawy występujące u dzieci  młodszych, które mogą świadczyć o zaburzeniach przetwarzania sensorycznego:

 • „nadmierny niepokój, drażliwość, impulsywność;
 • lękliwość i postawa wycofywania się;
 • nadruchliwość i problemy z koncentracją uwagi;
 • nienaturalnie silne domaganie się czynności i zabaw związanych
  z obracaniem się, huśtaniem, ślizganiem, podskakiwaniem lub unikanie takich doznań;
 • lęk przed oderwaniem nóg od podłoża;
 • choroba lokomocyjna;
 • niewłaściwy wzorzec postawy i chodu;
 • niskie napięcie mięśniowe i nadmierna męczliwość;
 • zła tolerancja wrażeń dotykowych;
 • brak umiejętności w naśladowaniu ruchów;
 • powtarzanie czynności (perseweracje ruchowe);
 • zaburzenia rozwoju językowego i zdolności komunikacyjnych.”

 

 

                                                                                   (Bożena Odowska-Szlachcic „Terapia integracji sensorycznej”)