DZIEŃ PATRONA

PATRON SZKOŁY

 

DZIEŃ PATRONA OBCHODZIMY KAŻDEGO ROKU, W ROCZNICĘ URODZIN ADAMA MICKIEWICZA

Oryginalna forma obchodów Dnia Patrona - Adama Mickiewicza należy do tradycji Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdańsku.  Święto jest okazją do wspólnej zabawy uczniów i nauczycieli. Dzień Patrona rozpoczyna się wykonaniem poloneza w sali gimnastycznej. Uczniowie z klas starszych biorą udział w Festiwalu Teatralnym, prezentują inscenizację wielu utworów Adama Mickiewicza, sprawdzają swoją wiedzę dotyczącą znajomości życia i utworów poety. Uczniowie klas młodszych rozwiązują otrzymane zadania. Następnie wszyscy zbierają się w sali gimnastycznej na podsumowaniu. Komisja zlicza zebrane punkty oraz  ogłasza miejsca jakie zajęły klasy.

Organizowany jest też  Konkurs Wiedzy o Adamie Mickiewiczu,  wynik konkursu jest brany pod uwagę podczas przyznawania Nagrody imienia Adama Mickiewicza dla najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ADAM MICKIEWICZ -

najwybitniejszy (obok Juliusza Słowackiego

i Zygmunta Krasińskiego)  polski twórca

romantyczny, poeta, wizjoner, publicysta,

działacz polityczny.

NASZ PATRON - BIOGRAFIA

 

Nasz Patron

W noc wigilijną, w cieniu choinki

urodził się Adaś, wówczas maleńki.

W późniejszym czasie, bez śladu smutku

uczęszczał do szkoły w Nowogródku.

Jako, młodzieniec uczył się pilnie,

na uniwersytecie w pięknym mieście Wilnie.

Wybitny pisarz, poeta, patriota,

ojczyznę nad życie własne pokochał.

Prędzej czy później każdy się przekona:

nie mogła mieć szkoła lepszego Patrona.

WIERSZ NAPISANY PRZEZ DOMINIKĘ

UCZENNICĘ KLASY VIC