DOKUMENTY SZKOŁY

Dokumenty Szkoły zostały uaktualnione

w grudzień 2017 roku

 

 

 

 

do pobrania:

STATUT SZKOŁY

Załącznik do Statutu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA

REGULAMIN UCZNIOWSKI

REGULAMIN SAMORZĄDU

REGULAMIN PRZYJMOWANIA DO KLAS "0" I KLAS SP44

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW